اداره دانش آموختگان

 شرح وظایف:

-          انجام کلیه امور دانش آموختگان  دوره کارشناسی روزانه و شبانه از ابتدا تا کنون

-          انجام کلیه امور دانش آموختگان  دوره کارشناسی ارشد از ابتدا تا سال 1375(پرونده های دانش آموختگان 1375 به بعد در اداره تحصیلات تکمیلی تهران می باشد)

-          تشکیل پرونده جدید برای دانش آموختگان  و بایگانی کردن آنها

-          صدور گواهی موقت پایان تحصیلات

-          صدور گواهی پایان تحصیلات برای دانش آموختگان متعهد خدمت به آموزش و پرورش و ارسال آن به محل خدمت وی

-          صدور دانشنامه

-          تهیه ریز نمرات دانش آموختگان سنوات قبل

-          صدور تأییدیه تحصیلی جهت ادامه تحصیل و یا استخدام

-          صدور گواهی ابتدا و انتهای تحصیل

-          تحویل دانشنامه و ریز نمرات به دانش آموختگانی که تعهد خدمت خود را انجام داده اند و یا تعهد خود را لغو کرده اند

-          صدور گواهی نحوه انجام تعهد آموزش رایگان

-          محاسبه شهریه تحصیلی برای کسانی که قصد خرید تعهد خود را دارند

-          تأیید مدارک دانش آموختگان در سایت وزارت علوم

-          پاسخ به نامه های اداری

-          پاسخ به ارباب رجوع و ارائه راهنمائیهای لازم

 

 

 

 

دانلود فرم های لازم

فرم استشهاد محلی

تعهد نامه محضری

 

 

 

 

 

اسامی افرادی که مدارک زیر برای آنها آماده شده است

گواهی موقت پایان تحصیلات

دانشنامه