اهداف و وظایف
مدیریت خدمات آموزشی مسئولیت امور آموزشی دورۀ کارشناسی را بر عهده دارد. نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و ضوابط آموزشی، بررسی موانع و مشکلات آموزشی و ارائه پیشنهاد و راهکار، اجرای امور پذیرش و ثبت نام، صدور کارت تحصیلی و گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان، اجرای امور مربوط به نظام وظیفه دانشجویان، بررسی و رسیدگی به امور دانشجویان مشروط، ترک تحصیل، مهمان، انتقالی، تغییر رشته، صدور گواهینامۀ فراغت از تحصیل موقت و دائم و پاسخ دادن به استعلا مهای آموزشی، برگزاری جلسات شورای آموزشی دانشگاه و پیگیری اجرای مصوبات آن، شرکت در جلسات کمیسیون بررسی موارد خاص و اجرای تصمیمات کمیسیون، انجام دادن امور مربوط به حق التدریس استادان، نظارت بر روند حضور و غیاب استادان و دانشجویان، تهیۀ تقویم آموزشی سالانه و ارائه به شورای آموزشی برای تصویب و نظارت بر حسن اجرای آن، تهیۀ گزارش از فعالیت های آموزشی دانشگاه و ارائه به مراجع ذ یربط، مکاتبات مربوط به اداره کل آموزش و پاسخ به آنها، پاسخ دادن به سؤالات آموزشی دانشجویان، فار غ التحصیلان، مراجعان، دانشکده ها، گروه های آموزشی و ارائۀ راهنمایی های لازم، بررسی پرونده های فراغت از تحصیل دانشجویان و در نهایت تأیید آنها و انجام دادن سایر امور آموزشی از جمله فعالیت های این بخش است.
img_yw_news
img_yw_news
اطلاعیه و اخبار
اطلاعیه شماره ۲ ثبت نام مقطع کارشناسی نو ورود ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۷/۱۷
ثبت نام دانشجویان میهمان پذیرفته شده جدید مقطع کارشناسی دانشگاه خوارزمی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
۱۴۰۲/۵/۲۲
فرم تغییر نمره
۱۴۰۱/۲/۶
درخواست میهمانی و انتقالی دانشجویان مقطع کارشناسی
۱۴۰۱/۱/۲۹
قابل توجه دانشجویان و دانش آموختگان محترم دانشگاه خوارزمی
۱۴۰۰/۴/۲۸
قابل توجه دانش آموختگان محترم تمامی مقاطع
۱۳۹۹/۱۲/۲۵
راهنمای دانش آموختگان در سیستم گلستان
۱۳۹۹/۸/۲۶
راهنمای ثبت درخواست معرفی با استاد در سیستم گلستان
۱۳۹۹/۲/۲۹
اطلاعیه درخصوص میهمانی دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی
۱۳۹۹/۲/۱
کانال رسمی تلگرام آموزش برای تمامی مقاطع
۱۳۹۹/۱/۲۵
راهنمای استفاده از سیستم سجاد برای دانش آموختگان
۱۳۹۷/۱۲/۶
اطلاعیه نظام وظیفه عمومی ناجا در خصوص میزان سنوات تحصیلی دانشجویان مقطع کاردانی
۱۳۹۷/۱۱/۱۰
حداکثرمدت تحصیل دانشجویان مشمول
۱۳۹۷/۳/۵
قابل توجه دانش آموختگان تمامی مقاطع
۱۳۹۶/۱۲/۱۵
راهنمای ثبت درخواست ارسال مدارک تحصیلی در سیستم گلستان
۱۳۹۶/۶/۷
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: 21-18شهریور ماه ۱۴۰2
انتخاب واحد با تاخیر: 24-22 شهریور 1402
شروع کلاسها: 1 مهر ماه ۱۴۰2
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 17-15 مهرماه 1402
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 29 مهرماه لغایت 9 دی ماه 1402
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: 20 دی ماه ۱۴۰2
امتحانات: 25 دی ماه لغایت 9 بهمن ماه ۱۴۰2
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال آینده: 28-25 آذر ماه 1402
ارزشیابی نیمسال جاری: 25 آذر ماه لغایت 15 دی ماه 1402